Coaching is de zoektocht, met hulp, naar je sterktes en mogelijkheden. Met hulp van de coaching kom je tot verzachting van jezelf, volg je steeds meer je eigen intuïtie, en kom je steeds meer bij je eigen kracht. Als team sta je voor een bepaalde opdracht. Je hebt een doel, een missie, je wilt als team iets bereiken. Dat gaat alleen maar als de TAAK duidelijk is en de SAMENWERKING goed verloopt. Saskia Havinga coaching en supervisie, heeft ruime ervaring in het begeleiden en coachen van teams. Ook voor het opstarten van nieuwe teams. Ik werk graag aan de hand van de teamontwikkelingsfases van Remmerswaal, leerstijlen van Kolb, machtsdriehoek, conflictstijlen, Belbin teamrollen e.a. Ik help teams zelfsturend te functioneren. Het ontwikkelen en werken met een POP (persoonlijk ontwikkel plan) en TOP (team ontwikkel plan) en het opstarten van teamintervisie hoort tot de mogelijkheden. Bij supervisie leer je, onder begeleiding van de supervisor, te reflecteren op eigen werkervaringen en –situaties, om te komen tot beter functioneren. Tijdens supervisie leert de supervisant zijn eigen vragen, met betrekking tot het functioneren in de werksituatie, te beantwoorden. Daarbij is aandacht voor het handelen,de belevingen, de intenties, de opvattingen van de supervisant. Na iedere bijeenkomst schrijft de supervisant een reflectieverslag.